FAQ

Har du några frågor?

08-591 236 50

Nej, det är frivilligt att delta i undersökningen.

För att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Titta noggrant i informationsbrevet som du har fått efter andra sätt att fylla i enkäten.

Oftast finns det möjlighet att besvara frågorna per post eller telefon.

Det går även bra att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men för att för att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi dock få svar från så många som möjligt och vi är mycket tacksamma om du har möjlighet att fylla i dina svar i enkäten du har fått från oss.

Kontakta annars vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Det bästa är att du fyller i så mycket du kan och vill i frågeformuläret/enkäten och att du använder dig av de utrymmen i enkäten som är avsedda för kommentarer.

Det går att framföra dem till vår support, så kan vi eventuellt ta upp det i möte med den som står bakom enkäten.

Ibland finns det även ett telefonnummer eller e-postadress till den eller de som står bakom enkäten.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så svarar vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Origo Group är ett undersökningsföretag som på uppdrag av olika aktörer, både privata och offentliga, genomför enkätundersökningar. På vår hemsida hittar du ytterligare information.

Du är även välkommen att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Nej, ett frågeformulär är inte en räkning och innebär inte heller någon kostnad.

Det kan ibland överlappa, så att påminnelsen skickats ut innan ditt svar kommit fram och registrerats hos oss.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna att hitta de uppgifter du behöver för att logga in.

Inloggningsuppgifter bör du kunna se antingen på enkätens framsida eller baksida.

Kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna att hitta de uppgifter du behöver för att logga in.

Det stämmer att det är frivilligt att besvara enkäten, men för att få det mest tillförlitliga resultatet, så önskar vi få svar från så många som möjligt. I samband med påminnelser får vi bland annat in svar från personer som vill delta men har glömt att fylla i.

Ibland har den första enkäten kommit bort med posten när den har skickats ut till dig som mottagare.

I en undersökning är det i vissa fall viktigt att få svar både från användare och icke användare.

Vill du dubbelkolla att du verkligen tillhör målgruppen, så är du välkommen att kontakta vår support på telefonnummer 08-591 236 50 eller maila oss på support@origogroup.com, så hjälper vi dig gärna!

Origo Group är ett undersökningsföretag som på uppdrag av olika aktörer, både privata och offentliga, genomför enkätundersökningar. Undersökningarna görs för att se hur vi i Sverige upplever det aktuella ämnet och vilka åsikter vi har kring det.

Ibland är urvalet slumpmässigt för att representera hela befolkningen, och ibland kan det vara mer riktade undersökningar som till exempel kundundersökningar där urvalet består av kunder till det aktuella företaget.