SVERIGES LEDANDE INSIKTS- OCH UNDERSÖKNINGSFÖRETAG

Origo Group är ett undersökningsföretag som i över 20 år stöttat företag och offentlig sektor med insikter och beslutsunderlag.

Utifrån våra undersökningar får ni värdefulla insikter om hur ert varumärke uppfattas, hur nöjda era medarbetare är och vad era kunder egentligen tycker. Med rätt underlag hjälper vi er att vidta värdefulla åtgärder – och fatta kloka och medvetna beslut.
Vi hjälper dig att förstå vad som händer imorgon.

KONTAKTA OSS FÖR ATT TA REDA PÅ HUR DU KAN ARBETA MED UNDERSÖKNINGAR OCH INSIKTER

Privat sektor

Maria Celen Törnqvist

Maria Celén Törnqvist

0707-66 80 64
maria.celen@origogroup.com

Offentlig sektor

loggor startsidor

Kundundersökning

Vi vet vad dina kunder tycker! Kundinsikter
hjälper verksamheten med operativa
förbättringar och strategisk utveckling.

Varumärkesundersökning

Gör din varumärkesundersökning med oss och få insikter i dina kunders rationella och känslomässiga beslut.

Medarbetarundersökning

Medarbetarupplevelsen ger dig insikt
i styrkor och utvecklingsområden.

Skolundersökning

Vi är störst i Sverige när det gäller utvärdering av förskola och skola.

Marknadsundersökning

Vet du hur marknaden uppfattar
ert varumärke och produkter?

Datainsamling

Att effektivt samla in data är en mycket viktig del i undersöknings- och insiktsarbetet. Vi har egna fältenheter i Linköping och Stockholm för datainsamling vilket vi ser som en viktig konkurrensfördel i vår bransch, där datainsamlingen vanligen läggs ut på renodlade datainsamlingsföretag. Vi genomför fältarbete genom telefonintervjuer, webbenkäter och personliga intervjuer samt administrerar stora mängder postala undersökningar (pappersenkäter). Dessutom har vi även en egen webbpanel med deltagare bland allmänheten i Sverige.

Läsvärt

CASE

Syftet med undersökningen var att lära känna publiken på djupet genom att förstå vilka behov och drivkrafter besökarna har samt vilket värde Cnema skapar för kunden. Genom att identifiera specifika utvecklings- och förbättringsområden har Cnema skapat förutsättningar att ta sin verksamhet till nästa nivå.

TRENDSPANING 2023

Kriserna påverkar våra beteenden och attityder – många av oss blir mer medvetna och gör värderingsstyrda val, genom hur vi lever, konsumerar och arbetar. Samtidigt spenderar många av oss allt mer av sin tid i en parallell virtuell värld bortom universum där allt är möjligt. Utifrån detta har vi tagit fasta på 3 övergripande trender som vi pinpointar i denna trendspaning.

GUIDE

Det finns olika sätt att jobba för att förstå kundupplevelsen. Vi brukar prata om strategiska och operativa kundinsikter samt kvantitativa och kvalitativa undersökningar. I den här guiden förklarar vi lite mer och ger dig 5 steg på vägen till en bättre kundupplevelse.

Branscher

Som insikts- och undersökningsföretag är vi verksamma inom en rad olika områden och branscher, till exempel fastighet, trafik, skola, kommuner, konsument hälsa- och sjukvård.

“Med gemensam data kan vi lägga magkänslan åt sidan”

Svenska kyrkan ställde under pandemin om snabbt men fortsatte att mäta och undersöka regelbundet – precis som innan. Hör Magdalena Widmark, analysansvarig på Svenska kyrkan, berätta hur de arbetar idag.

Case: Svenska kyrkan